Pravidla


I. Základní Pravidla

(1) Je zakázané útočit na server jakýmkoliv způsobem, pomlouvat, okrádat, narušovat jeho správný chod či dobrou pověst.
(2) Hráč po připojení na server souhlasí se zpracováním osobních údajů, konkrétně k uchovávání IP adresy k identifikace hráče a blokování přístupu v případě porušení pravidel.
(3) Pokud hráč na serveru zhyne, věci se mu vrací pouze v případě jasného zavinění serveru či pokud je smrt způsobena hráčem používající modifikace k zjednodušení zabití.
(4) Je zakázané vlastnění více účtů na jedné IP adrese. (výjimky například v případě sourozenců jsou uděleny individuálně)II. Discord

(1) Je zakázáno pořizovat záznam a fotografie chatů, pokud je to za účelem pomlouvání hráčů či zneužití vůči serveru.
(2) Je zakázáno v hovorech vyvolávat bezdůvodné hádky, vytvářet nevhodné zvuky,úmyslné rušení či nahrávání účastníků bez dovolení.
(3) Je zakázáno dělat přímou reklamu na konkurenční servery. (přímo řečená IP adresa)
(4) Je zakázáno vydávání se za členy AT či jiné osoby.
(5) Je zakázáno vyhrožovat, šikanovat či velmi nevhodně urážet hráče či server.
(6) V případě aktivního trestu na serveru má uživatel discordu zakázáno psát do minecraft chatu z discordu.
(7) Každý uživatel musí mít ve jméně alespoň 1 viditelný znak. (seznam viditelných znaků může být vystaven po požádání od člena AT)III. Obchodování se serverem

(1) Server umožňuje nákup kreditů, které jsou brány jako dobrovolný příspěvek pro server, který slouží k financování provozu či zlepšení serveru.
(2) V případě zakoupení kreditů a následném vrácení platby má hráč blokovaný přístup do doby, než zaplatí vzniklý dluh, k němuž se pojí další trest.
(3) Žádostem o vrácení peněz nemusí být vyhoveno a zakupující osoba má povinnost si vše řádně zkontrolovat aby předešla problémům.IV. Modifikace

(1) Na serveru jsou povolené pouze modifikace, které optimalizují hru či dávají hráčovi lepší informace o sobě.
(2) Je zakázané používat modifikace, zlehčující získání surovin či dávající výhody, které jsou pouze pro VIP hráče.V. Vyvlastnění majetku

(1) Při neaktivitě hráče tří měsíců a následném nahlášení jeho residence či parcely, se mohou smazat.
(2) Čistá či téměř nedotčená residence či parcela může být po nahlášení smazána již po měsíci.
(3) V případě jasné používání modifikace pro lehčí získání surovin jsou hráčovi odebrány věci.VI. Residence

(1) Hráč má právo chránit svůj majetek residencí.
(2) V případě vzniklého problému dvou vlastníků residencí, kteří je mají vedle sebe, je zmenšena či smazána ta residence, která zde byla později.VII. Chování v chatu

(1) Je zakázané spamovat, floodovat, nadměrně psát velkými písmeny, urážet ostatní hráče či menšiny. (rasové, sexuální)
(2) Je zakázané podporovat nacismus či jiné radikální myšlení, nabádání a vedení konverzace o návykových látkách či sexuálních aktech.
(3) Je zakázáno hráče jakkoliv vydírat, šikanovat či podplácet.
(4) Soukromé zprávy může sledovat pouze majitel serveru za účelem zjišťování informací.
(5) Je zakázané vyvolávat hádky a provokovat hráče.
(6) Je zakázané lhaní o serveru či členech AT za účelem provokace, zesměšnění či zničení dobré pověsti.VIII. Nevhodné stavby

(1) Je zakázáno stavět stavby, podporující nenávist, sexuální tématiku, násilí, nacismus, urážení hráčů či menšin. (rasových, sexuálních)
(2) Nevhodné stavby určují členové AT, pokud se stavba nachází v residenci či parcele, vlastník je upozorněn a své stavby musí smazat do domluveného termínu se členem.
(3) Je zakázáno znehodnocovat svět stavěním 1x1 věže, lití lávy či ničení světa pomocí TnT.IX. Zabíjecí teleport a Okrádání

(1) Je zakázané hráče teleportovat za účelem získání věcí či kažení hry zabitím. (TpaKill)
(2) Portující má povinnost upozornit hráče, pokud teleportuje do oblastí, kde je povolené PvP.
(3) Je zakázáno krást hráčům věci bez jejich dovolení, pokud se věci nacházely v jejich residenci či parcele.X. Obchodování a Automaty

(1) Je zakázané obchodování s nelegálními itemy.
(2) Je zakázané využívat nevědomosti hráčů.
(3) Na každém automatu musí být uvedena šance na výhru, pokud je jiná než 1:8.
(4) Pokud je automat prázdný, je vlastník povinnen o tom informovat prostřednictvím viditelné cedulky či comparátoru.XI. Uposlechnutí člena AT

(1) Hráč je povinnen uposlechnout pokynů člena AT, pokud se nejedná v rozporu s pravidly či nemožné věci.
(2) Je povinnost čestně odpovídat na dotazy člena AT, pokud se jedná o řešení či možné porušení pravidel.XII. Udělení trestů

(1) V případě porušení pravidel má hráč blokovaný přístup na délku dle tabulky trestů.
(2) V případě uděleného trestu neprávem či nepřiměřeného trestu se hráč může obrátit na vedení serveru.
(3) Člen AT zodpovídá a může svůj trest snížit (např.: v případě omluvy), nebo navrhnout úplné zrušení.
(4) Majitel serveru může udělit trest i mimo rozmezí tabulky trestů a pravidel.XIII. Bugování a Nelegální itemy

(1) Je zakázáno využívat jakkoliv bugy.
(2) Hráč je povinnen informovat členy AT při nalezení bugu, za které může žádat odměnu.
(3) Je zakázané vlastnit nelegální itemy.XIV. Eventy

(1) Hráč má právo být informován o probíhajících eventech prostřednictvím chatu či discordu.
(2) Hráč má povinnost dodržovat pravidla jednotlivých eventů.XV. Nick a Skin

(1) Je zakázané vlastnit Nick či Skin, které vykazují nenávist, urážení (i menšin), sexuální tématiku, násilí, vulgaritu či podporu nacismu.
(2) Je zakázano vlastnit nick, který se vydává za člena AT či známé osoby.XVI. Reklama

(1) Je zakázané dělat jakoukoliv reklamu na konkurenční servery.
(2) Za černou reklamu je dělat reklamu na jiných serverech.
(3) Je povoleno tvořit a dělat kladnou reklamu našemu serveru na sociální sítě.
(4) Porušení pravidel pomocí BossBar reklamy je trestné.
(5) Je zakázané dělat reklamu na warpy či residence (i další príkazy), které jsou nebezpečné či smrtící a hráči před hrozbou nejsou upozorněni.XVII. Nábory

(1) Hráč má právo se účastnit veřejných náborů, pokud nemá blokovaný přístup.
(2) Server má právo vyhlásit soukromý nábor pro hráče v případě zjištění mimořádného talentu.XVIII. AFK

(1) Je zakázáno v době nepřítomnosti hráče automatické klikání za účelem získání věcí či výdělku.
(2) Je zakázáno být neaktivní v době aktivního trestu Jail.XIX. Osobní údaje

(1) Je zakázáno zvěřejňovat či posílat osobní údaje bez povolení vlastníka či zúčastněného.XX. Warpy

(1) Je zakázané vytvářet urážející či zesměšňující warpy.
(2) Je zakázané vytvářet warpy s názvy hráčů, pokud to hráč nedovolí.
(3) Je zakázané vytvářet nebezpečné a zabíjecí warpy.Poslední provedená změna:
[07.12.2021]